zondag 2 februari 2020

RIE

Welkom op:
www.risico-inventarisatie-evaluatie.nl 

Deze website gaat draaien om de risico-inventarisatie en evaluatie (meestal RIE of RI&E genoemd).

In Nederland heeft 50% van de organisaties een RI&E. Deze verplichting wordt met name door kleine organisatie niet wordt nageleefd. Doordat grote organisaties deze verplichting wel naleven, valt 80%" van het totaal aantal werknemers wel onder 'de werkingsfeer' van een RI&E. Deze percentages moeten omhoog om ongevallen, beroepsziekten, vroegtijdig overlijden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk en werk-gerelateerde uitval te voorkomen.

Uit mijn bezoeken aan bedrijven de afgelopen 20 jaar blijkt keer-op-keer dat de RI&E's in Nederland zeer sterk verschillen qua gevolgde werkwijze, breedte, diepgang, risico-classificatie, kwaliteit van maatregelen etc.

Als we kijken naar de Arbowet en -regelgeving zijn de criteria die worden gesteld aan de RI&E voor velerlei uitleg vatbaar. Bij een toetsing van een RI&E moet worden gekeken naar de criteria 'betrouwbaar', 'volledig' en 'conform de actuele arbo-inzichten'. Deze zijn niet/nooit helder uitgewerkt door de wetgever (Minister van SZW) of toegelicht door de handhaver (Inspectie SZW). Een van de weinige duidelijke criteria is: de RI&E moet worden getoetst door een gecertificeerde kerndeskundige (hogere veiligheidskundige, arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiedeskundige), geregistreerde bedrijfsarts en/of een gecertificeerde arbodienst. Maar anno 2020 ligt dit criterium, of eigenlijk de certificeringseisen, ook onder vuur van het Ministerie van SZW. Onduidelijkheid troef, dus...

Op verschillende websites zoals inspectieszw.nl, het arboportaal.nl en rie.nl wordt al belangrijke informatie gedeeld maar deze informatie 1) is algemeen 2) zijn geen praktische RI&E uitvoerende of toetsende kerndeskundigen betrokken (is zendinformatie van de overheid) 3) geeft geen focus én concrete voorbeelden (in de vorm van tabellen, flowcharts, checklisten, etc).

Dus tijd voor actie én duidelijkheid!

Het beoogde doel van deze website is om deze criteria wél te gaan verduidelijken, consensus te vinden (na delen van voorbeelden / opzetten en discussie hierover) om zo te komen met 'gouden standaard' of 'standaarden'. Deze 'gouden standaarden' worden gepubliceerd en kan iedere arboprofessional en/of preventiemedewerker deze gebruiken in zijn of haar praktijk van het "proces RI&E".


Met vriendelijke groet,
Ronald (LinkedIn >>>)


Wil je nu al reageren? => stuur je opmerking, vraag, commentaar, steunbetuiging e.d. per e-mail aan: hoevers@gmail.com 


PS. Aangezien het 'vrije tijd' besteding is, kan het even duren voordat hier substantiële content staat. Wanneer deze website substantiële content heeft, is het de bedoeling meer aandacht voor het initiatief te vragen via (media, sociale media, kennisverenigingen etc.). Tot die tijd  werk ik (en enkele anderen) "low-profile" aan dit initiatief...  

Check ook gerelateerde websites/initiatieven die overzicht en duidelijkheid bieden aan enkele arbo-thema's: www.arbocatalogi.net en www.preventiemedewerker.net