zondag 2 februari 2020

RIE

Welkom op:
www.risico-inventarisatie-evaluatie.nl 

Deze website gaat draaien om de risico-inventarisatie en evaluatie (meestal RIE of RI&E genoemd).

In Nederland heeft 45-50% van de organisaties een actuele RI&E. Deze verplichting wordt met name door kleine organisaties niet wordt nageleefd. Doordat grote organisaties deze verplichting wel naleven, valt 80%" van het totaal aantal werknemers wel onder 'de werkingsfeer' van een RI&E. 

Deze percentages moeten omhoog om ongevallen, beroepsziekten, vroegtijdig overlijden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk en werk-gerelateerde uitval te voorkomen.

Uit mijn bezoeken aan bedrijven de afgelopen 20 jaar blijkt keer-op-keer dat de RI&E's in Nederland zeer sterk verschillen qua gevolgde werkwijze, breedte, diepgang, risico-classificatie, kwaliteit van maatregelen etc.

Als we kijken naar de Arbowet en -regelgeving zijn de criteria die worden gesteld aan de RI&E voor velerlei uitleg vatbaar. Bij een toetsing van een RI&E moet worden gekeken naar de criteria 'betrouwbaar', 'volledig' en 'conform de actuele arbo-inzichten'. 

Heeft u hulp nodig, zoek gerust contact! 

Met vriendelijke groet,
Ronald (LinkedIn >>>)